لابرادور هاسکی بررسی نژاد لابرادور هاسکی
Labrador Husky

گروه: سگ قطبی

ویژگی ها


وزن: نر از 27 تا 45 ( کیلوگرم)
ماده از 27 تا 45 (کیلوگرم)
مشاهده همه

آگهی


آگهی برای این نژاد ثبت نشده است!

توضیحات:

لابرادور هاسکی شباهت بسیار زیادی به گرگ دارد. کمی از سگ اسکیموی کانادایی (Canadian Eskimo Dog) و مالاموت آلاسکایی (Alaskan Malamute) کوچکتر است ولی از ساموید (Samoyed) و سیبرین هاسکی (Siberian Husky) بزرگتر می باشد.
.
بررسی نژاد لابرادور هاسکی
بررسی نژاد لابرادور هاسکی

آگاهی قبل از سرپرستی

09121307070

09121307070

آگاهی قبل از سرپرستی

درخواست مشاوره

باشگاه اطلس دام پارسیان

آگاهی قبل از سرپرستی

تماس 09121307070 تماس 09121307070