آکیتا آگهی خرید نژاد آکیتا با کد #1
Akita

نوع آگهی: آماده تحویل

توضیحات:

توضیحات متن

توله ها


سفید
08/02/1401
15.0 میلیون تومان
کرمی
08/02/1401
18.0 میلیون تومان

جهت کسب اطلاعات در مورد نژاد آکیتا (Akita) کلیک کنید

مشاهده ویژگی های نژاد

آگهی خرید نژاد آکیتا با کد #1
آگهی خرید نژاد آکیتا با کد #1

آگاهی قبل از سرپرستی

09121307070

09121307070

آگاهی قبل از سرپرستی

درخواست مشاوره

باشگاه اطلس دام پارسیان

آگاهی قبل از سرپرستی

تماس 09121307070 تماس 09121307070